O NÁS

Na začátku se dva mladí lidé rozhodli, že je na čase proniknout na trh realit s hlavou plnou nápadů a vznešeným cílem vybojovat zpět upadající pověst realitních kanceláří, která se začala šířit mezi širokou veřejnost.

S etickým kodexem makléře v ruce vyšli vstříc nástrahám a úskalím trhu s nemovitostmi. Nabídli lidem příjemnou formu obchodního vztahu, zahrnující komplexní služby a maximální pomoc při realizaci jejich přání a potřeb. Díky osobnímu přístupu, spolehlivosti a neustálému zdokonalování služeb si rychle našli svou klientelu a nabízeli stále profesionálnější služby, jaké byly a jsou samozřejmostí v zahraničí. Tam také směřovaly jejich další kroky, a najednou bylo třeba zaštítit tuto skvěle odvedenou práci a spoustu dobrých kontaktů určitou značkou.

Tak vznikla v roce 2004 realitní kancelář ALBION REALITY s. r. o. specializující se na zahraniční klientelu, pronájmy bytů a rezidenčních nemovitostí v Praze a okolí.

ETICKÝ KODEX MAKLÉŘE

  1. Jednám při své činnosti vždy kvalifikovaně, odborně, čestně a v souladu s platnými zákony České republiky a obecně uznávanými normami společenského chování.
  2. Jednám vždy v zájmu klienta a nikdy nezneužívám svého postavení v neprospěch klienta.
  3. Nečiním mezi klienty žádné rozdíly z rasových, náboženských, národnostních, politických ani jiných důvodů.
  4. Klientům vždy poskytuji pravdivé informace podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a vždy dodržuji všechny úmluvy a domluvené termíny.
  5. Nikdy nepředávám a nezveřejňuji žádné důvěrné informace bez souhlasu klienta, a to ani po ukončení spolupráce.
  6. Jsem povinen zachovat mlčenlivost o obchodních případech vůči třetím osobám.
  7. Má čest je důležitější než má provize.
  8. Spolupracuji s kolegy, a pokud je to v zájmu klienta, tak i s jinými realitními kancelářemi.
  9. Svým vystupováním reprezentuji nejen sebe, ale i firmu.
  10. Jsem si vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále vzdělávám a zdokonaluji se ve své činnosti.

ALBION REALITY s. r. o. je členem Realitní komory ČR.

Lidé

ALBION REALITY s. r. o. je středně velká realitní kancelář s rodinným zázemím, přátelským a mladým kolektivem. Pracují zde profesionálové ve svém oboru, kteří jsou vždy připraveni pomoci Vám orientovat se na trhu s nemovitostmi. S velmi osobním přístupem Vám najdou Váš vysněný domov. Citlivě chrání Vaše soukromí i finance a šetří Vám čas. Pečujeme, ale neobtěžujeme.